Aktuelnosti

Povodom projekta saradnje, umrežavanja i razmjene iskustava između fakulteta arhitekture i dizajna - FPU Beograd, AF Beograd, FTN Novi Sad i GAF Niš, a ove godine gostujućeg fakulteta Aka

Izdavačka kuća Buybook i Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu sa zadovoljstvom vas pozivaju na promociju knjige „Sjećajući se Sobe i drugi eseji“ autora Veska Kadića i projekciju filma „Soba“ S

Predavanje sa temom „Umjetnička dimenzija astronomije“ će biti održano na Akademiji likovnih umjetnosti UNSA u petak 12.04.2019. u terminu od 17.00 do 18.00 sati.

Galerija Akademije likovnih umjetnosti UNSA, 09.04.2019 u 19h