Aktuelnosti

Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu organizuje završnu izložbu studentskih radova, koja će se održati 29.06.2018.

U sklopu gostovanja profesora sa Univerziteta POLITECNICO DI BARI na odsjeku za Produkt dizajn održat će se predavanja:

30.maj 2018 VELIKA SALA