II ciklus

Preliminarna  rang - lista za upis studenata na II ciklus studija Akademije likovnih umjetnos

EU info centar u BiH pokrenuo je nagradno takmičenje za sve mlade umjetnike/ce u BIH- “Svi mi pripadamo Evropi”, s atraktivnim nagradnim fondom. U takmičenju učestvuju mladi umjetnici iz BiH koji do 28.09.2014. na e-mail adresu: info@euic.ba , pošalju prijedloge riješenja za mural koji se nalazi unutar EU info centra.

Napomena: organizator je korigovao rokove!

Krajnji rok za aplikacije je 1. novembar.
Informacije o selekciji će biti poslane 15. novembra.
 

Na osnovu Konkursa za upis studenata u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu,
o b j a v l j u j e

Austrijska ambasada skreće pažnju na natječaj Artist-in- Residence-program 2015. U okviru ovog programa, koji organizira Ured saveznog kencelara Republike Austrije u kooperaciji

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

Syndicate content