II ciklus

Povodom 175. godišnjice MIQUELRIUS organizira natječaj namijenjen svim umjetnicima, ilustratorima i dizajnerima.

Centralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu na sastanku održanom dana 27.01.2014 god. razmatrao je izjašnjavanje članova osnovnih organizacija sindikata na Fakultetima i Akademijama o pokretanju postupka za početak štrajka i izabrao metod odvijanja štrajka i datum početka.

Povodom približavanja rokova za prijavu na Erasmus Mundus stipendije Služba za međunarodnu saradnju će organizirati prezentaciju kojom će objasniti postupak popunjavanja aplikacije za Erasmus Mundus stipendije (za projekte JoinEU-SEE PENTA, Basileus, SIGMA, EUROWEB, ERAWEB), kao i spremno odgovarati na pitanja svih zainteresiranih o ovom programu.

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

 

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu u okviru projekta Studentski pohodi, a u saradnji sa Asocijacijom studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, javnim preduzećem ZOI'84 i Centrotransom, organizira školu skijanja, bordanja i klizanja na olimpijskoj planini Bjelašnici.

Raspisan je međunarodni natječaj Design Talent 2013. Informacije o natječaju su u nastavku.

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

Otvoren je godišnji natječaj za prijave fotografija Photodays Rovinj 2014. Svi sudionici svoje radove mogu poslati do 25. veljače 2014., u sedam službenih kategorija.

Agencija MaŠta je na svojoj web stranici (www.masta.ba) i na svom Facebook profilu (link) objavila konkurs za dizajniranje modularnog interijera.

Syndicate content