Oglasi

Saglasnost za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi - prof. mr. Bojan Hadžihalilović

Odluku možete pogledati ovdje:

Detalje konkursa možete pogledati u prilogu:

Raspored konsultacija - Grafičke tehnike 1 i 2, Crtanje i Grafika 1 i 2

prof. mr. Marina Finci
ass. mr. Amer Hadžić

Vrijeme konsultacija:

utorak: 12-13h

Syndicate content