Oglasi

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13), članova 97. i 98.

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati vas da prisustvujete predavanju NJ. E. gospodina Malaya Mishre, ambasadora Republike Indije u Mađarskoj i nerezidentnog ambasadora Republike Indije u BiH.

The VELUX Group and Little Sun that invites design students worldwide to
exercise creativity and develop an innovative solar powered lamp design to
bring clean solar light to the world.

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) , člana 162.

Povodom održavanja Međunarodnog naučnog simpozija 'Bauhaus u životu i djelu Selmana Selmanagića', Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu Vas poziva na  pres k

Na osnovu Konkursa za upis studenata u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu,
o b j a v l j u j e

Syndicate content