Oglasi

Detalje o Konkursu za dodjelu stipendija Fondacije Hastor možete pogledati ovdje:

Detalje za stipendije možete pogledati ovdje:

Detalje o odbranama završnih radova možete pogledati ovdje:

Udruženje za američke studije u Bosni i Hercegovini i Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu organizira Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Svi smo isti: drugi i drugačiji, koja

Raspored hospitacija možete pogledati u prilogu:

Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

Raspored hospitacija možete pogledati ovdje:

Konačna rang lista za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020.

Po pribavljenoj saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj; 02-05-33018-30/19 od 12.09.2019. godine i u skladu sa članom 6.

Syndicate content