Oglasi

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „ broj:33/17), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03-1007.4/18 od 11.10.2018.

Raspored konsultacija Nastavničkog odsjeka možete pogledati u prilogu:

 

Raspored časova - hospitacije možete pogledati u prilogu:

OBAVJEŠTENJE

 

Mr.Dalida Karić Hadžiahmetović, braniti će doktorsku disertaciju pod naslovom: 

Syndicate content