Oglasi

Prijava ispita za PRVI septembarski ispitni termin u periodu od 27.08.2018 – 01.09.2018. godine putem ISSS sistema

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

Na osnovu člana 103.stav (1) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „ broj:33/17), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj:03-588/18 od 13.06.2018.godine i Odluke Senata Univ

Tekst konkursa možete pogledati ovdje:

Detalje poziva možete pogledati ovdje:

Prezentacija stipendija Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD), održaće se u prostorijama Goethe Instituta u Sarajevu (Maršala Tita 28, ulaz pored BBI Banke, četvrti sprat) u utorak, 29.

Univerzitet u Sarajevu

objavljuje

I Z M J E N U    i    D O P U N U

Syndicate content