Dokumenti potrebni za upis primljenih kandidata u prvu godinu I ciklusa studija akademske 2019/2020.godine

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA OD 22.07 – 26.07.2019. godine u periodu od 11 do 13 sati.

Spisak dokumenata potrebnih za upis u prilogu