Drugi sajam stipendija 2011

Želimo vas obavijestiti da će se 19. aprila 2011. godine, u vremenu od 10,00 do 17,00 sati, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište 9) održati manifestacija pod nazivom "Drugi sajam stipendija 2011", na kojem učestvuju institucije koje dodjeljuju različite oblike finansijske podrške (stipendije, jednokratnu finansijsku podršku, kredite, zajmove itd.) bh. građanima za studij u Bosni i Hercegovini i inozemstvu (vladine i nevladine organizacije, diplomatsko-konzularna predstavništva, centri civilnih inicijativa, lokalne zajednice, strane institucije, kulturni centri  i ostali). 

Do sada prijavljeni učesnici su:

Ambasada Češke Republike
Posao.ba
Udruženje „Spajalica"
British Council
SRCe
Fondacija Konrad Adenauer
Omladinska informativna agencija
BHV Education
Ambasada SAD-a
DAAD
IAESTE BiH LC Sarajevo
American Councils
Alpbach (IGAS)
Ambasada Japana
IUS – Internacionalni univerzitet u Sarajevu

„Drugi sajam stipendija 2011” organizira Univerzitet u Sarajevu u saradnji sa Fondacijom kralja Baudouina, Mašinskim fakultetom i Studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu.

Glavni cilj „Drugog sajma stipendija 2011“ je promoviranje važnosti stipendija za otvaranje i povećanje pristupa visokom obrazovanju. Stipendije imaju ključnu ulogu u uklanjanju finansijskih prepreka pristupu visokom obrazovanju, te izravno utječu na povećanje broja visokoobrazovanih osoba koje će doprinositi daljnjem ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine,  te stvaranju društva utemeljenog na znanju.

Izvor: UNSA, 2011