Erasmus Mundus info dani: Stipendije za mobilnost u 2013/2014

U okviru programa Erasmus Mundus, akcija 2, Univerzitet u Sarajevu ostvario je pravo učešća u svih pet partnerstava koja su ove godine odobrena od Evropske komisije. Time je studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu omogućen studijski i stručni boravak na 38 univerziteta iz zemalja članica Evropske unije.

Od novembra 2013. godine aktuelni su konkursi za dostavljanje prijava za stipendije za mobilnost te će se u skladu s tim 4. decembra od 10,00 do 15,00 sati održati centralni info dan u prostorijama Rektorata uz prisustvo predstavnika pet univerziteta iz Evropske unije:

  1. Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu (Austrija), JoinEU-SEE projekt
  2. Univerziteta u Gentu (Belgija), Basileus projekt
  3. Univerziteta u Lundu (Švedska), Basileus/Sigma projekt
  4. Univerziteta u Sofiji (Bugarska), Basileus projekt
  5. Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu (Italija), Basileus projekt

 
Također, pored Erasmus Mundus predstavnika, na info danu će biti prisutni i predstavnici Tehničkog fakulteta Univerziteta Masaryk (Češka Republika) koji će predočiti svoje stipendije i programe dostupne našim studentima.

U 11,00 sati u Svečanoj sali održat će se prezentacija gdje će se dati opće informacije o mogućnostima prijavljivanja kroz različite konkurse. Predstavnici Univerziteta u Sarajevu bit će raspoloživi za informacije u vezi sa svih pet projekata koji su ovoj akademskoj godini dostupni našim studentima, nastavnicima i saradnicima. Napominjemo da je moguće podnijeti prijavu za stipendije u trajanju 1–34 mjeseca na svim nivoima studija, dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom. Iznosi stipendija su od 1,000 eura za dodiplomske i postdiplomske studije, te 1800 eura za doktorske i postdoktorske boravke.

Više informacija dostupno je na: www.erasmus-unsa.ba.