II ciklus 2012/2013 - zajednička lista izbornih predmeta za zimski semestar

 

OBAVJEŠTENJE

 

Pri upisu u I godinu II ciklusa dužni se odabrati i prijaviti jedan predmet u studentskoj službi.

Zajedničku listu izbornih predmeta možete preuzeti u prligu (PDF format).

 

PreviewAttachmentSize
Izborni II ciklus.pdf162.7 KB