IIA Erasmus+ mobilnost u ljetnom semestru 20/21 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (studenti)

IIA Erasmus+
Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

STUDENTI

ljetni semestar 2020/2021

POZIV ZA STUDENTE

U okviru IIA ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost:

 • Institucija: Academy of Fine Arts and Design in Bratislava(https://www.vsvu.sk/en/)
 • Država: Slovačka
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2020/2021. godine

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Akademije likovnih umjetnosti
  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  • Master

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini.

Detaljnije informacije o statusu studenta prilikom nominacije u dokumentu u prilogu (Status studenta u mobilnosti)

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti  ponuđene  studijske oblasti možete pogledati na sljedećem linku:

https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/handbook-2020-21_web-5f522...

 

 • Osiguranje je obavezno za studente. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

 

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti. Ukoliko je nemoguće dobiti potvrdu kojom osiguranje pokriva cijeli period mobilnosti, onda se obratite nekoj od osiguravajućih kuća.

 

PRIJAVA:

 • Prijava se vrši na e-mail:  alumedjunarodna@gmail.com
 • Lista dokumenata potrebnih za aplikaciju:
 • 1. Nominacijsko pismo (u prilogu)
 • 2. Portfolio (PDF format)
 • 3. Application Form (u prilogu)

*dokumente poslati na e-mail alumedjunarodna@gmail.com

 

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za prijavu je 06.11.2020. godine

 

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost:
  • studenata Akademije likovnih umjetnosti (BA, MA) 
 • mobilnost se realizuje:
  • studenti: u ljetnom semestru akademske 2020/2021. godine;
 • prijavljujete se SAMO DIREKTNO na e-mail alumedjunarodna@gmail.com,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • poštujte zadati rok apliciranja,
 • izbor kandidata za razmjenu vrši Internacionalni ured u Bratislavi na osnovu prijava koje im pošaljemo ispred Akademije likovnih umjetnosti,
 • nepotpune prijave se neće uzimati u obzir.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu za međunarodnu saradnju prof. mr. Srđa Hrisafović, u studentsku službu ALU ili na email alumedjunarodna@gmail.com

Tekst konkursa objavljen na web stranici Akademije http://www.alu.unsa.ba/medunarodna-saradnja-alu

 

POSEBNA NAPOMENA:

Uzimajući u vidu trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Sarajevu, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimaju ikakve aktivnosti rezerviranja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete dozvolu za to.