Info dan- programi akademskih razmjena koje nudi Američka vlada

U sklopu redovne informativne kampanje koju svake akademske godine organiziraju predstavnici Američke ambasade,  12. marta (utorak) u 12.00 sati u sali Senata Rektorata Univerziteta u Sarajevu održat će se informativna sjednica o temi bilateralnih programa akademskih razmjena koje nudi Američka vlada putem State Departmenta za akademsku 2013/2014. godinu. Sve ponuđene programe u potpunosti finansira Američka vlada putem svog Ministarstva za obrazovanje i kulturu.

Trenutno su otvoreni konkursi za sljedeće programe stipendija Američke vlade:

  • Fulbright Student Program
  • Fulbright Visiting Scholar Program
  • Hubert H. Humphrey Program
  • Study of the United States Institutes for Scholars (SUSI)
  • Youth Exchange and Study Program (YES)
  • English Teacher Professional Development Distance Learning Program (E-Teacher)

Informativnoj sjednici će prisustvovati:

  • Paša Lejlić, koordinatorica akademskih razmjena (Ambasada SAD-a)
  • Elizabeta Delalić, savjetnica za obrazovanje (Ambasada SADa)
  • Emily Armitage, zamjenica atašea za kulturu (Ambasada SADa)
  • Aleksandra Popović, savjetnica u Education USA (American COuncils)

Pored uposlenika Ambasade, bit će pozvani bivši stipendisti kao i američki profesori koji su trenutno u Bosni i Hercegovini.