INFORMACIJA ZA JAVNOST

Radno vrijeme za prijem pošte na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu  je od 9:00 do 12: 00 sati  počev od 19.03.2020.g. do 31.03.2020.godine.

Rad sa strankama obavljati će se isključimo putem telefona i e-maila.