Informacije o polaganju prijemnog ispita za I ciklus studija u akademskoj 2012/2013 godini

Na osnovu Konkursa Univerziteta u  Sarajevu  za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2012/2013 godini,

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje informacije o polaganju  prijemnog  ispita.

U Prilogu mozete preuzeti  Informacije o polaganju prijemnog ispita na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (dokumenti u .pdf formatu u prilogu).