Ispitni termini za II ciklus školske 2014/2015 godine, januar/februar

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje januarsko - februarske ispitne termine za II ciklus školske 2014/2015 godine http://alu.unsa.ba/ispitni-rokovi