Izmjena 28.01.2021. - Termini ispita za januarsko/februarski ispitni rok akademske 2020/2021. godine

Izmjene su u tabeli termina označene crvenom bojom. 

Prijava drugog termina za svaki ispit će se otvoriti 6 dana prije održavanja ispita i zatvoriti će se 4 dana prije održavanja ispita.

 

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU JANUARSKO/FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA

 

PRVI (REDOVNI) TERMIN od  01.02.2021 – 12.02.2021. godine

  • Prijava ZA PRVI TERMIN se vrši od 22.01.2021. do 28.01.2021. putem eUNSA sistema
  • Prijava će se vršiti isključivo elektronskim putem.
  • Nakon što sistem zatvori prijavu  ispit više nećete moći prijaviti.

Obavezno provjeriti da li su svi ispiti koje ste slušali na listi predmeta za prijavu i posebnu pažnju obratiti na izborne predmete koji se trebaju nalaziti na listi ispita za prijavu.

Ukoliko imate problema sa prijavom ispita ili neki od predmeta se ne prikazuje na listi za prijavu molim da se obratite na email n.softic@alu.unsa.ba.

Studenti koji ne prijave ispit ili se ne jave da nisu bili u mogućnosti prijaviti ispit neće moći pristupiti ispitu. 

DRUGI (POPRAVNI) TERMIN od 15.02.2021 – 26.02.2021.

Prijava drugog termina za svaki ispit će se otvoriti 6 dana prije održavanja ispita i zatvoriti će se 4 dana prije održavanja ispita.

 

*Studenti koji su prenijeli ispite u narednu godinu mogu polagati ispite iz zimskog semestar prethodne školske godine u redovnim ispitnim rokovima.

 

Studenti koji imaju status APSOLVENTA imaju pravo polagati ispite iz zimskog i ljetnog semestra.

Ispite iz zimskog semestra prijavljujete putem eUNSA sistema (prema gore navedenim uputama)

Ispite iz ljetnog semestra prijavljujete, za oba ispitna termina, u studentskoj službi ili na e-mail n.softic@alu.unsa.ba  u periodu od 22.01.2021 - 28.01.2021. nakon čega će biti zakazani termini ispita i otvorena prijava. 

 

Studenti koji ne studiraju u skladu sa Bolonjskim principima prijavljuju ispite na e-mail studentska@alu.unsa.ba

Ukoliko imate problema pri logovanju na eUNSA sistem molim da se obratite na e-mail: eunsa@unsa.ba 

Sve dodatne informacije:

Tel: 00387 33 210 - 369

E-mail: n.softic@alu.unsa.ba
           
studentska@alu.unsa.ba