Izmjena režima nastave na Akademiji likovnih umjetnosti- ljetni semestar

Prema preporuci Ministartsva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS o mogućnosti izmjene režima odvijanja nastave, Akademija likovnih umjetnosti objavljuje raspored predavanja za I i II ciklus studija sa određenim izmjenama u režimu odvijanja nastave na pojedinim predmetima.  

Izmjene se počinju primjenjivati od srijede, 14.04.2021. godine, ukoliko na rasporedu nije drugačije naznačeno. 

Raspored predavanja u dokumentima u prilogu. 

Crvenom bojom su obilježeni predmeti na kojima će se nastava odvijati ONLINE.
Zelenom bojom su obilježeni predmeti na kojima će se nastava odvijati na AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI.
Plavom bojom su obilježeni predmeti na kojima će se nastava odvijati u KOMBINOVANOM REŽIMU (ONLINE I NA ALU) 

Služba za nastavu
13.04.2021.

PreviewAttachmentSize
I godina.pdf264.73 KB
II godina.pdf267.81 KB
III godina.pdf274.86 KB
IV godina.pdf274.01 KB
II CIKLUS.pdf297.85 KB