Iznenada preminuo ugledni psihijatar i univerzitetski profesor Boro Đukanović

U Sarajevu je u utorak, 19.novembra 2013. iznenada preminuo prof.dr.Boro Đukanović.

Bio je redovni profesor Univerziteta u Sarajevu, gdje je na Akademiji scenskih umjetnosti i Akademiji likovnih umjetnosti predavao Opštu psihologiju i Psihologiju umjetnosti.

Sarajevski psihijatar i profesor dobitnik je više priznanja, a tokom karijere objavio je nekoliko knjiga i 40 samostalnih radova.