Izvještaj komisije za izbor u akademsko zvanje - Redovni profesor za oblast Crtanje od I do II

Izvještaj možete pogledati ovdje: