Izvještaj Komisije za izbor u akademsko zvanje Vanredni profesor za oblasti Crtanje i Slikanje

Izvještaj možete pogledati ovdje: