Konačna rang lista za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini - prvi konkursni rok

Konačna rang lista za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini - prvi konkursni rok objavljena na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti 10.10.2019. 

LISTU USVOJILO VIJEĆE AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU NA  SJEDNICI  ODRŽANOJ  10.10.2019. GODINE

Odluka Vijeća je konačna. 

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA ĆE SE VRŠITI OD 14.10 - 17.10.2019. GODINE OD 11-13 SATI. 

Spisak dokumenata potrebnih za upis objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti 11.10.2019 godine.