Konačna rang lista za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini - prvi konkursni rok

Konačna rang lista za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini - prvi konkursni rok objavljena na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti 19.07.2019. u 15:30 sati. 

LISTU USVOJILO VIJEĆE AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU NA  SJEDNICI  ODRŽANOJ  19.07.2019. GODINE

Odluka Vijeća je konačna. 

KANDIDATI SU DUŽNI PODIĆI SVOJE MAPE U STUDENTSKOJ SLUŽBI DO 26.07.2019. GODINE U PERIODU OD 11-13 SATI. POSLIJE OVOG DATUMA AKADEMIJA NE ODGOVARA ZA PREDATE RADOVE

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA ĆE SE VRŠITI OD 22.07 - 26.07.2019. GODINE OD 11-13 SATI. 

Spisak dokumenata potrebnih za upis objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti. 

 

Drugi konkursni rok će se održati od 16.09.2019. godine. 

Informacije o prijemu dokumenata i broj slobodnih mjesta u prilogu.