Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na UNSA za studijsku 2019/2020. godinu

Informacije o upisu studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija za studijsku 2019/2020. godine možete naći u prilogu i na linku u nastavku http://alu.unsa.ba/content/ciklus-i