Mr. Kršić Lamija

Rođena 1987. godine u Zenici. Završila I ciklus studija i stekla zvanje bakalaureat filozofije i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2009. Na istom Fakultetu stekla zvanje magistra filozofije- znanstveni smjer 2011. Kao studentica bila je članicom znanstveno- istraživačkog inkubatora ZINK, volontirala je u filozofskom društvu „Theoria“ na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, radeći na promociji i prezentaciji njihovih projekata, objavljuje tekstove u znanstvenim časopisima, časopisima za kulturnu, društvenu i umjetničku kritiku, sudjeluje u evropskim programima i projektima za razmjenu studenata/ica (DAAD, WUS Austria itd.). Nakon studija učestvuje u regionalnom projektu "Criticizethis!" (www.criticizethis.org) za kritiku djela savremene umjetnosti, u projektu Fonda otvoreno društvo BiH u okviru kojeg mladi kritičari objavljuju tekstove o aktualnoj društvenoj i političkoj zbilji (www.pulsdemokratije.net), volontira u Omladinskoj novinskoj asocijaciji BiH kao članica redakcije časopisa "Karike".

Tokom studija bilježi izuzetne rezultate zbog čega je dva puta nagrađena „Zlatnom značkom Univerziteta u Sarajevu“ (2009. i 2011.). Dobitnica je „Plakete Filozofskog fakulteta u Sarajevu“ za izvanredne rezultate postignute tokom studija (2009.), bila je najbolja studentica u kategoriji izuzetno nadarenih studenata/ica stipendiranih iz fonda „Suada Dilberović“, a primila je i počasno priznanje  fondacije "Karim Zaimović" (2008.).

mail:l.krsic@alu.unsa.ba

Odsjeci