Doc. dr. Mazrak Ema

Rođena 30.06.1976. u Sarajevu. Godine 2000. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, nastavnički odsjek, diplomski rad odbranila na grafici. Upisana na novootvoreni studij iz Historije umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2002/2003., na kojem je diplomirala 2007. godine s temom Bosanskohercegovačka grafika između dva svjetska rata (mentor prof. dr. Ibrahim Krzović).
Po završetku studija nastavlja edukaciju na Poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (mentor prof. dr. sc. Predrag Marković) na kojem istražuje temu - Hvalov zbornik i minijaturno slikarstvo srednjovjekovne Bosne. Na mjestu prof. Likovne kulture i Historije umjetnosti u više osnovnih i srednjih škola stekla je višegodišnje pedagoško iskustvo (2001.-2009.). Stipendista Soroš fondacije u toku studija. Zaposlena kao asistent na predmetu Historija umjetnosti na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu od 2009. godine. Bavi se naučno-istraživačkim radom vezanim za umjetnost srednjovjekovne Bosne.
Udata je i majka dvoje djece.

E-mail: e.mazrak@alu.unsa.ba

Odsjeci