Obavijest o radu biblioteke

Na osnovu Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu donesenog na 12.elektronskoj sjednici Senata  održanoj 20.05.2020.godine 

OBAVJEŠTAVAJU

 se studenti Akademije likovnih umjetnosti da od dana usvajanja Zaključka mogu vršiti rezervaciju bibliotečke građe isključivo  na mail biblioteka@alu.unsa.ba svakim danom.

Pozajmica /vraćanje građe vršiti će se svake srijede u periodu od 10 do 15 časova na ulazu u prostor Galerije ALU.

Na ulazu je obavezno osigurati pristup dezinfekcijskom sredstvu i pult/stol na koji se građa može spustiti.

Obavezno je i držati fizičku distancu od 2 metra.

Tokom rada s korisnicima, bibliotekar/knjižničar je dužan nositi zaštitnu opremu (masku i/ili vizir, rukavice i mantil).

Korisnici su dužni prilikom preuzimanja i vraćanja građe nositi zaštitnu opremu (masku i rukavice).

Bibliotekar  preuzetu građu odlaže u kutiju koja je obilježena datumom vraćanja i istu odlaže u prostoriju predviđenu za karantin na 7 dana.

Bibliotekar  građu razdužuje nakon provedene karantene.

Rad čitaonica je obustavljen do daljnjeg.

 

Za dodatne informacije molimo da koristite istu e-mail adresu.