Obavijest za studente - Obustava realizacije nastave

Obavještavaju se studenti Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu  da se, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u BiH i Regionu , a u skladu sa Zaključcima usvojenim na 22. Vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu , realizacija nastave  na Akademiji likovnih umjetnosti obustavlja u periodu od dvije sedmice počev od 12.03.2020.g.

Također obavještavaju se studenti da će elektronskim putem dobiti  dalja uputstva o online realizaciji nastave i nastavnih zaduženja  od strane Šefova pripadajućih odsjeka i predmetnih nastavnika  za dio nastave koju je moguće realizirati na takav način.

O nadoknadi nastave koju nije moguće raealizirati online studenti će blagovremeno biti obavješteni.

DEKANAT

Sarajevo 12. Mart 2020.g.