Obavijest za studente svih odsjeka koji pohađaju nastavu na Odsjeku za grafiku

Nastava sa oblasti Grafike se neće odvijati u prostorijama i klasama Odsjeka za grafiku do 09.11.2020. godine