Obavještenje o odbarni završnog rada-master

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,

Obala Maka Dizdara br.3,

branit će  završni  rad - master

 

  1. Enesa Ustamujić

pod naslovom „Melanholija kao univerzalni ljudski fenomen

u likovnom stvaralaštvu“

u ponedjeljak  11. 11. 2013. godine u 11 sati

 

 

  1. Eldar Sejdić

Pod naslovom “Bajke i nesvjesno – likovni pristup”

u srijedu 13.11. 2013. U 11 sati

 

 

  1. Adnan Hozo

Pod naslovom “Počitelj kao tematska cjelina u domenu moderne i savremene

bosanskohercegovačke grafike i slikarstva”

u petak 15.11. 2013. U 11 sati

 

 

Odbrane će se održati u galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

ul. Obala Maka Dizdara br.3

Odbrana je javna a magistarski radovi se nalaze u

biblioteci Akademije dostupni javnosti.