Obavještenje o odbarni završnog rada-master

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,

Obala Maka Dizdara br.3,

branit će  završni  rad - master

 

 

  1. Lea Jerlagić

pod naslovom „SINESTEZIJA – Odštampani Ples“

u petak  13. 12. 2013. godine u 11 sati

 

 

  1. Bojan Stojčić

Pod naslovom “O crtežu i pismu”

u ponedjeljak 16.12. 2013. U 11 sati

 

 

  1. Danijela Madacky

Pod naslovom “Lutkarstvo”

u petak 20.12. 2013. U 12 sati

 

 

Odbrane će se održati u galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

ul. Obala Maka Dizdara br.3

Odbrana je javna a magistarski rad se nalazi u

biblioteci Akademije dostupan  javnosti.