Obavještenje o odbrani završnog rada

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,

Obala Maka Dizdara br.3,

branit će  završni  rad - master

 

  1.    Semina  Muminović

pod naslovom : “ Estetizacija nasilja i njegova rodna dimenzija“

u srijedu  24. 01. 2018. godine u 14 sati

 

  1. Džana Serdarević

pod naslovom: Pokreti ljepote u prizmi savremenog doba”

u petak 26.01.2018. godine u 11 sati

 

    Odbrane će se održati u galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

ul. Obala Maka Dizdara br.3

Odbrana je javna a magistarski radovi  se nalaze u

biblioteci Akademije dostupni  javnosti.

Studentska služba ALU