Obavještenje o odbrani završnog rada II ciklusa studija studenta Ljubomira Todorovića

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E

     Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,
Obala Maka Dizdara br. 3

branit će završni rad II ciklusa studija

 

1.      Ljubomir  Todorović 

                         Tema:  PRIMITIVIZAM – Karikirani kȏd savremnog jezika u nekim izrekama tradicijskih kultura Balkana

          u srijedu, 08.07.2020. u 11:00 sati

 

 Odbrana će se održati u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu ul. Obala Maka Dizdara br.3. u prisustvu tri člana komisije i kandidata, uz poštivanje epidemioloških mjera.

 

 

 

Studentska služba ALU

Sarajevo,04.07.2020. godine