Obavještenje o odbrani završnog rada-master kandidatkinja Tamara Mayer – Schober i Dženana Taso

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

 

O B A V J E Š T E N J E

 

            Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Obala Maka Dizdara br. 3

branit će završni rad

 

  1. TamaraMayer – Schober 

 Tema rada Design for Repurposing – Dizajn tekstilnog proizvoda sa planiranom višestrukom promjenom funkcije

 Odbrana će se održati  u utorak 22.12.2020. godine sa početkom u 13 sati

 

  2. Dženana Taso

Tema rada:   Priroda (u) umjetnosti – Pristup likovnoj umjetnosti i analiza prirode stvarnosti

Odbrana će se održati  u utorak 29.12.2020. godine sa početkom u 12 sati

 

Odbrane će se održati  u  prostoru kupole i galerije na  Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu ul. Obala Maka Dizdara br.3. u prisustvu tri člana komisije i kandidata, uz poštivanje epidemioloških mjera

Studentska služba ALU

 

Sarajevo,17.12.2020. godine