Obavještenje o odbrani završnog rada-master kandidatkinje Oroz Matee

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E

 

       Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,
Obala Maka Dizdara br. 3

branit će završni rad

  1. Matea  Oroz

   Tema radaZagađeno platno

 

Odbrana će se održati  u petak 11.06.2021. godine sa početkom u 12 sati

 

Odbrane će se održati u prostoru galerije na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu ul. Obala Maka Dizdara br.3. u prisustvu tri člana komisije i kandidata, uz poštivanje epidemioloških mjera.

 

Studentska služba ALU
Sarajevo,07.06.2021. godine