Obavještenje o odbrani završnog rada - master Saliha Hajrić

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS STUDIJA

 

O B A V J E Š T E N J E

 

            Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,
Obala Maka Dizdara br. 3
branit će završni rad

Saliha Hajrić 

Tema rada Tijelo i društvene teorije o tijelu kroz prizmu ženskog akta

Odbrana će se održati  u petak 11.12.2020. godine sa početkom u 12 sati

 

Odbrane će se održati  u  Klasi kiparstva na  Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu ul. Obala Maka Dizdara br.3. u prisustvu tri člana komisije i kandidata, uz poštivanje epidemioloških mjera

 

Studentska služba ALU

 

Sarajevo,08.12.2020. godine