Obavještenje za odbranu završnog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,

Obala Maka Dizdara br.3,

branit će  završni  rad - master

 

  1.    Mateja Potočki

pod naslovom : “Identitet i identiteti”

u četvrtak  12. 07. 2018. godine u 11 sati

 

Odbrana će se održati u  klasi Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

ul. Obala Maka Dizdara br.3

Odbrana je javna a magistarski rad  se nalazi u

biblioteci Akademije dostupan  javnosti.

 

Studentska služba ALU