Obavještenje za odbranu završnog rada-master

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,

Obala Maka Dizdara br.3,

branit će  završni  rad - master

 

Ena Čabrić pod naslovom "Ikonografija-grafički prikaz statističkih podataka za Bosnu i Hercegovinu"

u ponedjeljak 10.11.2014. godine u 11 sati

 

Nedim Peštalić pod naslovom "Pojave fantastičnog u slikarstvu"

u srijedu 12.11.2014.  u 11 sati

 

 

Odbrane će se održati u galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

ul. Obala Maka Dizdara br.3

Odbrana je javna a magistarski radovi se nalaze u

biblioteci Akademije dostupni javnosti.

 

 

Studentska služba ALU