Obavještenje za odbranu završnog rada-master, Neira Sinanbašić

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,

Obala Maka Dizdara br.3,

branit će  završni  rad - master

 

  1.    Neira Sinanbašić

pod naslovom : TRAGOVI – suvenir sa praktičnom primjenom

u utorak  14. 04. 2015. godine u 11 sati

 

Odbrane će se održati u galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

ul. Obala Maka Dizdara br.3

Odbrana je javna a magistarski radovi  se nalaze u

biblioteci Akademije dostupni  javnosti.

 

 

Studentska služba ALU