Obavještenje za prijavu drugog januarsko/februarskog ispitnog termina

Ispitne termine i upute za prijavu ispita možete naći na linku u nastavku http://alu.unsa.ba/ispitni-rokovi