Obavještenje za studente

Kolektivni godišnji odmor zaposlenika Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu će trajati od 03. augusta do 28. augusta 2020. godine (u skladu sa akademskim kalendarom UNSA).

U periodu od 03.08 – 07.08.2020.godine studenti mogu preuzeti lične stvari iz klase uz prethodnu najavu na e-mail studentska@alu.unsa.ba ili na telefon 033/210-530.

 

 

Studentska ALU

03.08.2020.