Obavještenje za studente II ciklusa

O B A V J E Š T E NJ E

ZA STUDENTE  DRUGOG CIKLUSA

 

Predavanja kod prof. Ibrahima Krzovića koja su trebala biti održana 23.11.2013. se zakazuju za 07.12.2013. godine umjesto predavanja kod prof. Sadudina Musabegovića koja se otkazuju.

O nadoknadi propuštenih predavanja kod prof. Musabegovića studenti će  na vrijeme biti obavješteni.

 

 

                  

 

                                                                               Studentska služba ALU