Obavještenje za studente II ciklusa generacija 2012/2013

 

O B A V J E Š T E NJ E

ZA STUDENTE II CIKLUSA GENERACIJA 2012/2013

 

PRVO PREDAVANJE ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU 03.11.2012. SA POČETKOM U 11 SATI

NA ALU SALA BROJ 2

Predmet

Nastavnik

Metodologija i metode teorije i historije umjetnosti

 

Prof. dr Sadudin Musabegović

 

Kompletan raspored predavanja će biti objavljen u toku naredne sedmice.

 

                             

                            Studentska služba