OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA

 

Studenti koji su započeli studij po starom nastavnom programu  odnosno koji su  upisali studij prije školske 2006/2007. godine imaju pravo dovršiti studij prema nastavnom programu i uslovima koji su bili na snazi prilikom upisa u prvu godinu studija ukoliko su redovno izvršavali nastavne obaveze i ovjerili posljednji semestar studija.

Rok za završetak dodiplomskog (predbolonjskog) studija je zaključno 30. 09. 2015.

Studenti koji ne dovrše studij  do roka utvrđenog u stavu 1. ovog člana mogu studij nastaviti i završiti prema novom nastavnom programu. 

Ispiti iz predmeta  Historije umjetnosti  će se održavati svaki mjesec /zadnji ponedjeljak  u mjesecu/ a za ostale predmete dogovor sa predmetnim nastavnikom.

 

Studentska služba ALU