Odbrana magistarskog rada kandidata Ilić Nikole

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

 

O B A V J E Š T E N J E

         Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,
Obala Maka Dizdara br. 3
branit će magistarski rad

 

Ilić  Nikola – Odsjek kiparstvo

Tema„Osvajanje prostora“

Odbrana će se održati  u četvrtak 30.07.2020. godine sa početkom u 11 sati u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu  ul. Obala Maka Dizdara br.3. u prisustvu tri člana komisije i kandidata, uz poštivanje epidemioloških mjera. 

 

 

 

Studentska služba ALU

Sarajevo,24.07.2020. godine