Osnivačka Skupština ALUMNI

Na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 45/02) saziva se Osnivačka skupština Alumni asocijacije Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Skupština će se održati u ponedjeljak 11.3.2013.god. u prostorijama Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo (Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo) sa početkom u 18.00 sati.

Više informacija (link).