Pokretanje inicijative za osnivanje Alumni asocijacije ALU Sarajevo

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu je pokrenuta inicijativa za osnivanje Alumni asocijacije Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo- udruženja članova koji su diplomirali ili magistrirali na Akademiji, a žive i djeluju diljem svijeta.

Cilj pokrenute inicijative je komunikacijski povezati diplomirane studente Akademije (diplomante i magistrante), organizirati ih tako da potiču, pomažu i provode aktivnosti vezane za javnu, ekonomsku i kulturnu promociju svoga stvaralaštva.

U toku su aktivnosti na izradi Statuta i definiranju upravnih i izvršnih tijela Alumni asocijacije. Planom je predviđeno održavanje Osnivačke skupštine Alumni asocijacije, te izbor predsjednika, sekretara i Upravnog odbora. Održavanje Osnivačke skupštine je predviđeno za 11.3.2013.godine u prostorijama Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, sa početkom u 18.00 sati.

Ukoliko želite obnoviti, oživjeti i proširiti svoje lične i profesionalne veze, prijavite se za članstvo u Alumni asocijaciji Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo i aktivno učestvujte u njenom radu. 

U prilogu se nalazi obrazac za prijavu za članstvo koji je potrebno popuniti i poslati mailom na adresu alumni@alu.unsa.ba sa naznakom: “Prijava za članstvo u ALUMNI ALU SA”.