Poziv: Artist-in-Residence 2015

Austrijska ambasada skreće pažnju na natječaj Artist-in- Residence-program 2015. U okviru ovog programa, koji organizira Ured saveznog kencelara Republike Austrije u kooperaciji sa KulturKontaktom Austria, će biti dodijeljeno 50 rezidencijalni stipendija za 2015. godinu u Austriji.

Svrha rezidencijalnog programa je upoznavanje sa austrijskom umjetničkom i kulturnom scenom te uspostavljanje kontakta sa austrijskim kulturnim djelatnicima, a cilj realizacija vlastitog projekta.

Natječaj je otvoren za kulturne djelatnike/djelatnice koji nemaju prebivalište u Austriji i koji su okončali svoje obrazovanje. U programu ne mogu sudjelovati kulturni djelatnici koji su već učestvovali u Art-in-Residence programu KulturKontakta Austria odnosno Ureda saveznog kancelara Republike Austrije ili Saveznog ministarstva za obrazovanje, umjetnost i kulturu. Uvjet za prijavu je znanje njemačkog i engleskog jezika (basic). Dobna granica aplikanata je 40 godina – datum rođenja aplikanta mora biti nakon 31.12.1974.

Prijava je moguća za sljedeće discipline:

  • Likovna umjetnost
  • Umjetnička fotografija
  • Video i medijska umjetnost
  • Dizajn
  • Kompozicija
  • Književnost
  • Književnost za djecu i mlade
  • Književno prevođenje
  • Posrednici/posrednice u kulturi
  • Kuratori

Dzidzikovac 7, BiH-71000 Sarajewo
Tel.: +387 33 279400, E-Mail: sarajewo-ob@bmeia.gv.at
Internet: www.aussenministerium.at/sarajewo , www.austrijska-ambasada.ba


Krajnji rok za prijave je 31. juli 2014. godine (uvažava se poštanski žig).

Detaljne informacije o stipendijskom programu, potrebnoj dokumentaciji kao i proceduri prijave možete preuzeti iz priloženih dokumenata (na njemačkom i engleskom jeziku).