Poziv: Razmjena studenata sa ENSBA iz Pariza za 2013/14.

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu dobila je poziv od Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris (ENSBA, Pariz, Francuska) za učestvovanje na programu razmjene studenata za školsku 2013/2014.godinu. Stipendije su namjenjene studentima slikarstva, vajarstva i multimedije.
 

Rok za predaju prijava i potfolio:

  • 15. maj 2013.god. (za zimski semestar 2013/2014.)
  • 15. novembar 2013.god. (za ljetni semestar 2013/2014.)


Detaljne informacije o studijskim programima ENSBA, programu razmjene studenata i načinu apliciranja možete naći u dokumentima koji su u prilogu ovog obavještenja.